Na Šumpersku hořela střecha rodinného domu se solárními panely - Novinky.cz Rozsáhlý požár, který zachvátil v sobotu odpoledne střechu rodinného domu v Lošticích na Šumpersku, způsobil škodu za osm milionů korun. Na místě zasahovalo pět jednotek hasičů. P Author : Miloslav Hradil

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/krimi-na-sumpersku-horela-strecha-rodinneho-domu-se-solarnimi-panely-40415670.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-11-28 (月) 00:50:10