Nebezpečný asteroid míří k Zemi. Je dvakrát větší než mrakodrap Burdž Chalífa | TN.cz - TN.cz Už za pár dnů se k Zemi přiblíží ohromný asteroid. Podle odborníků půjde o největší objekt, který letos proletí kolem naší planety. Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) je Author : Lucie Staničková

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/463104-nebezpecny-asteroid-miri-k-zemi-je-dvakrat-vetsi-nez-burdz-chalifa.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-25 (水) 16:02:17